innovatieve oplossingen
voor waterbeheer
078 - 641 59 87

Bom Aqua, "Uw partner voor duurzaam waterbeheer"

Buispomp

Bom Aqua heeft een nieuwe waterpomp op zonne-energie ontwikkeld de “Buispomp”.
De Buispomp is een buisvormige zuigerpomp, werkt voor 100% op zonne-energie en kan met een capaciteit van 100m3 tot 800m3 per dag water op- en uitmalen.


de Buispomp kan als opvoer- en bevloeiingspomp worden ingezet, is ruim 50% energiezuiniger dan de traditionele systemen, kan het water tot 2,5 meter opvoeren, lekt geen olie, is geluidsarm en stoot geen CO2 uit. >> lees meer >>

 Bom Aqua heeft een nieuwe waterpomp op zonne-energie ontwikkeld de “Buispompl”.

De Buispomp is een buisvormige zuigerpomp, werkt voor 100% op zonne-energie en kan met een capaciteit van 100m3 tot 800m3 per dag water op- en uitmalen. 

De Buispomp kan als opvoer- en bevloeiingspomp worden ingezet, is ruim 50% energiezuiniger dan de traditionele systemen, kan het water tot 2,5 meter opvoeren, lekt geen olie, is geluidsarm en stoot geen CO2 uit.

Met deze Buispomp kunt u op eenvoudige en duurzame wijze het waterbeheer optimaal afstemmen op uw bedrijfsvoering- en of ecologische doelstellingen.

De Buispomp is flexibel inzetbaar en indien gewenst op afstand regelbaar. Optioneel kan de pomp drijvend en als hybridepomp worden toegepast. Zo kunt u op een praktische en effectieve manier uw percelen voor een langere- en of kortere tijd onder water zetten en zo een plas-dras voor weidevogelbeheer creëren.

De Buispomp kan ook voor inundatie van akkerbouw- tuinbouw en bollenveldpercelen worden ingezet. Dit ter bestrijdding van o.a. stengelaaltje, wortellesieaaltje, zwartsnot, diverse onkruiden en opslag. Door inundatie toe te passen in de vruchtwisseling worden ziekten en plagen tijdig onderdrukt zodat aantasting afwezig of beperkt blijft.

De Buispomp voldoet aan de gewenste randvoorwaarden van natuur-, water- land- en tuinbouwsector (watervolume, opvoerhoogte, bedrijfszekerheid). Gelet op de huidige dieselolie prijzen is de Buispomp een volwaardig en goedkoper alternatief voor vernatting en inundatie van uw percelen en een verduurzaming van uw bedrijfsvoering. 


Buispomp T250

 • Toepassing: (agrarisch) natuurbeheer o.a. pals-dras voor weidevogelbeheer; 
 • maximum capaciteit 350m3/dag;
 • flexibel inzetbaar;
 • richtprijs bij een opvoerhoogte van 100cm en 50m3/dag; € 4.250,00.

 

 


Buispomp T400

 • Toepassing: inundatie land- en tuinbouwsector, water- en natuurbeheer;
 • maximum capaciteit 800m3/dag;
 • verbruik 100 watt (8 amp/12V);
 • op afstand regelbaar;
 • kan als hybride pomp worden toegepast;
 • kan optioneel drijvend worden aangeboden;
 • richtprijs bij een opvoerhoogte van 80cm en 800m3/dag; € 7.000,00. 

 

 

Bom Aqua b.v. Oosteind 49, 3356 AC Papendrecht Tel. 078-615 04 02 | info@bom-aqua.nl | disclaimer