innovatieve oplossingen
voor waterbeheer
078 - 641 59 87

Waterwiel

 Met het Waterwiel levert Bom Aqua B.V. al enkele jaren een milieuvriendelijke en 
praktische oplossing voor de waterbeheersing in natuurterreinen.

Het Waterwiel is ontwikkeld door een oud principe (waterrad) te combineren met moderne technologie (zonne-energie). Het Waterwiel is een drijvend opvoerwerk met een maximale opvoerhoogte van 55 cm en 700- 800m³ per dag. Het Waterwiel wordt o.a. door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en agrarische natuurverenigingen ingezet voor vernatting van natuur veen- en weidegebieden.

Ook wordt het Waterwiel ingezet bij op bemaling van rietlanden, wetlands, plas/dras-gebieden, helofytenfilters, eendenkooien etc.

lees meer>>

 klik hier voor pdf met productinformatie

 

 

Bom Aqua b.v. Oosteind 49, 3356 AC Papendrecht Tel. 078-615 04 02 | info@bom-aqua.nl | disclaimer